Viser søgeresultater for

""

Miljøterapi
Ligesom et indkøbscenter på enhver måde søges indrettet og organiseret med henblik på at sælge flest mulige varer, søges den miljøterapeutiske institution på enhver måde indrettet og organiseret med henblik på at hjælpe patienterne med at forbedre deres aktuelle psykiske tilstand. Forfatternes teoretiske udgangspunkt er psykodynamisk, og de mener således, at såvel psykisk sundhed som psykisk lidelse er tæt forbundet med menneskets tidligste oplevelser af tilknytning, relation og samspil. Miljøterapiens hovedopgave er at møde patienten, hvor han er, og at skabe en organisation med et terapeutisk miljø, hvor patienten kan få nye relationelle erfaringer og dermed gives mulighed for udvikling. Miljøterapien indeholder både et relationelt og et organisationspsykologisk aspekt, og i bogens første del beskrives det, hvordan disse to aspekter sammen og hver for sig spiller en væsentlig rolle i det miljø, der omgiver patienten. Bogens andel del omhandler de mere praktiske elementer i det miljøterapeutiske arbejde og indeholder bl.a. kapitler om kontaktpersonfunktionen og supervision. Bogens tredje del beskæftiger sig med miljøterapi i forhold til forskellige patientgrupper, såsom personlighedsforstyrrede patienter, psykotiske patienter og patienter med anden etnisk baggrund. Bogen henvender sig til alle faggrupper, der er involveret i det miljøterapeutiske arbejde i psykiatrien, dvs. læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere, og til alle, der gennemgår en miljøterapeutisk uddannelse.
Alt han ville
Alt han ville er en realistisk sammenbrudsroman, der lægger sig i den stolte, spirituøse slipstrøm tilbage fra Tom Kristensens Hærværk. Jan Olsen er en yngre mand, der på en og samme tid vil for meget og for lidt med sit liv. Vi møder ham første gang i København i midten af halvfjerdserne som en fremadstormende advokat og konservativ politiker. Med let ironisk distance følger vi ham skridt for skridt gennem bodegatågerne, hvor han til sidst mister grebet om sin tilværelse. Under en indlæggelse på Kommunehospitalets 6. afdeling sker der nogle forvandlinger, som radikalt ændrer Jan Olsens syn på politik og advokatarbejde. Han møder den skizofrene Regitze, som han forelsker sig i. I et revolutionært opgør med fortiden får han stillet en psykiatrisk diagnose, som han ikke tror på. Senere møder han Merete, som læser filosofi og interesserer sig for samfundet og naturret, som han også selv er optaget af. De indleder et passioneret forhold, som tryllebinder Jan Olsen, men udvikler sig destruktivt. Uddrag af bogen: Hun åbnede ikke, da han ringede på, han kunne ikke se noget gennem brevsprækken. Så satte han sin nøgle i låsen og åbnede, men blev bremset af sikkerhedskæden. En faldlem åbnede sig under ham, sådan oplevede han det. Maveindholdet løftede sig op i halsen. ”Mor, er du der?” råbte han ind ad åbningen. Lagde så skulderen mod døren for at sprænge kæden. Først i tredje forsøg lykkedes det. Støjen havde fået den ældre nabokone ud. De havde set hinanden før, men aldrig talt sammen, blot hilst høfligt. ”Hvad sker der?” spurgte hun, men Jan var allerede inde i lejligheden. Morens lyseblå kimono var gledet til side, Jan kunne se hendes nøgne krop. Om forfatteren: PETER HØILUND er født i 1946. Han er professor emeritus i samfundsvidenskab.
Organisation og mennesker
Organisation og mennesker dækker faget organisation på bl.a. erhvervsakademiuddannelserne, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelserne. Organisation og mennesker giver en bred indføring i organisationsteori. Bogen dækker de vigtigste værktøjer og teorier og indeholder beskrivelser af den nyeste udvikling på området, fx CSR og innovationsledelse, arbejdspsykologi, herunder stress, motivation, udbrændthed m.m. Organisation og mennesker er baseret på syv hovedemner: organisationens struktur, strategi, processer, ledelse, kultur, mennesker og omgivelser. Bogen giver desuden et historisk overblik over organisationsteoriens vigtigste ?skoler?. Organisation og mennesker er uakademisk i sin tilgang til emnerne, og har et indbydende layout med mange figurer i en frisk stil. De 12 kapitler indeholder en lang række eksempler fra virkelighedens verden, baseret på forfatterens livslange erfaring fra forskellige organisationer. Alle kapitler indeholder praktiske øvelser, der sætter teorien i spil. Organisation og mennesker kan bruges af privatpersoner, i efteruddannelse i private og offentlige organisationer samt på  uddannelsesinstitutioner, hvor den især er oplagt på faget Organisation og arbejdspsykologi. Andenudgaven er opdateret med en række nye emner og teorier. Bogen er fuldstændig nysat og vil blive opfulgt af en korresponderende engelsk udgave. Organisation og mennesker er skrevet af Bjarne Kousholt, forfatteren bag den anmelder- og læserroste bestseller: Projektledelse - teori og praksis. Ekstramateriale - bogens illustrationer Undervisere kan få adgang til bogens ekstramateriale med et udvalg af bogens illustrationer til download. Kontakt Morten Lykke Nielsen (mln@praxis.dk) for at få en aktiveringskode. Indhold Indhold 1 Organisation og organisationsteori 1.1 Hvad er en organisation 1.2 Hvorfor har vi organisationer? 1.3 Organisationens grundelementer 1.4 Organisationens livscyklus 1.5 Analyse og design af organisationer 1.6 Organisationsteori og praksis Sammenfatning kapitel 1 2 Historisk udvikling i teori og praksis 2.1 Sokrates og Moses 2.2 Organisationsteoriens ni hovedområder 2.3 Klassisk organisationsteori Adam Smith og arbejdsdeling Henri Fayol og den administrative skole Frederick Winslow Taylor og scientific management Max Weber og bureaukrati 2.4 Neoklassisk organisationsteori Chester I. Barnard Herbert A. Simon Philip Selznick James March 2.5 Human resource-teori (det organisatoriske adfærdsperspektiv) Elton Mayo og Hawthorne-forsøgene Abraham Maslow Douglas McGregor 2.6 Moderne strukturel organisationsteori Tom Burns & George Macpherson Stalker Paul Lawrence og Jay Lorsch Henry Mintzberg 2.7 Organisationsøkonomi O.E. Williamson 2.8 Magt og politik i organisationsteori John R.P. French Jr. og Bertram Raven Rosabeth Moss Kanter 2.9 Teorier om organisationskultur og forandring Edgar H. Schein David L. Cooperrider og Diana Whitney Geert Hofstede 2.10 Teorier om organisationer og omgivelser Daniel Katz og Robert L. Kahn...
Det, du siger, er du selv
Postkassen der rødmede. Om kvalitet i privatbreve - før og nu