Om os
Findpriser.dk startede ved at vi manglede hjælp til at finde de billigste priser når vi handlede online. Vi ville gerne give en bedre service og være bedre end de andre prissammenlignings hjemmesider.

I dag er det 6 år siden vi åbnede og vi sammenligner priser i 10 lande. Det gør at vi hver dag finder mange millioner priser for at give dig den bedste service.

Med vores store netværk giver vi dig gode muligheder for at finde den billigste pris. Vi sammenligner kun med seriøse online shops, men hvis du mener vi mangler en online shop i vores netværk, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi er altid klar til at hjælpe dig igennem din shopping, men det kan dog være at butikkerne kan give dig en bedre support på produkterne. Vi har over 3 millioner produkter, så vi kender desværre ikke til alle varerne. Vi vil dog altid forsøge at hjælpe dig så vidt muligt hvis du kontakter os.

Vi håber du finder det du søger!