Vilkår og Betingelser
Generelt

Way Off ApS: Dette websted drives og ejes af Way Off ApS, Vesterbrogade 20, 5.th, 1620 København V, Danmark (CVR).: 32292496. Ved at brugen af dette websted og andre af vores websteder og platforme, accepterer du nedenstående vilkår for brug.

Kreditkortoplysninger

På Way Off ApS og alle vores andre websteder, vil vi aldrig bede om dine kreditkortoplysninger, og vi anmoder dig om, at du ikke videregiver disse oplysninger i nogen som helst af de formularer du finder på vores websteder.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på Way Off ApS websted er ikke nødvendigvis korrekte, aktuelle eller fuldstændige, og vores websted kan indeholde unøjagtigheder eller der kan være fejl i priserne. Way Off ApS påtager sig intet ansvar (og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for) at opdatere vores websted, så oplysningerne på Way Off ApS websted er korrekte og fuldstændige. Du skal selv sørge for at få bekræftet, at oplysningerne er korrekte og fuldstændige, før du træffer beslutning vedrørende de tjenester, produkter eller andet, som er beskrevet på Way Off ApS websteder.

Ansvarsbegrænsning

Way Off ApS fralægger sig ethvert ansvar for direkte og indirekte tab, tabt fortjeneste, tab af data eller andre direkte eller indirekte tab eller følgeskader, der måtte følge af brugen af dette websted eller andre af vores websteder, der er knyttet til Way Off ApS. Denne ansvarsfraskrivelse gælder alle søgsmål, uanset om de er baseret på aftaler, garantier, skadevoldende handling uden for kontrakt eller lignende.

Ophavsretten

Indholdet på denne hjemmeside tilhører Way Off ApS og er beskyttet af loven om ophavsret. Oplysninger, herunder tekst, billeder og lyd, må ikke reproduceres, ændres, kopieres eller gemmes på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra Way Off ApS. Det er ulovligt at ændre indholdet af dette websted. Overtrædere af disse regler vil blive retsforfulgt.

Ophavsrettigheder

Hvis du mener Way Off ApS krænker nogen af dine ejendomsrettigheder, brugerindhold, produktoplysninger eller reklamekampagner, venligst kontakt os. Way Off ApS ønsker ikke at krænke andres rettigheder og beskyttede varemærker, hvorfor vi stranks vil bringer sådanne forhold i orden.